THÍ NGHIỆM CỐT LIỆU CHO BÊ TÔNG VÀ VỮA

Bình tỷ trọng

Bình tỷ trọng

Model V109/2 – Đáp ứng AASHTO C128
Hãng sản xuất: Trung Quốc
Dùng xác định khối lượng riêng của cốt liệu mịn. Làm bằng thủy tinh chịu nhiệt có khả năng đến 300 oC
Hotline: Hotline: 091.203.1175 - 091.762.0675
Model V109/2 – Đáp ứng AASHTO C128
Hãng sản xuất: Trung Quốc
Dùng xác định khối lượng riêng của cốt liệu mịn. Làm bằng thủy tinh chịu nhiệt có khả năng đến 300 oC
Sản phẩm khác