THÍ NGHIỆM CỐT LIỆU CHO BÊ TÔNG VÀ VỮA

Bộ thí nghiệm đương lượng cát

Bộ thí nghiệm đương lượng cát

Model S159 - Đáp ứng TCVN 7572:06; ASTM D2419; AASHTO T 176
Hãng sản xuất: Sieu Viet., JSC
Cung cấp đồng bộ gồm ống nhựa có khắc vạch, Phần gia tải, Bình cung cấp dung dịch thí nghiệm.
Hotline: Hotline: 091.203.1175 - 091.762.0675
Model S159 - Đáp ứng TCVN 7572:06; ASTM D2419; AASHTO T 176
Hãng sản xuất: Sieu Viet., JSC
Cung cấp đồng bộ gồm ống nhựa có khắc vạch, Phần gia tải, Bình cung cấp dung dịch thí nghiệm.
Sản phẩm khác