THÍ NGHIỆM HIỆN TRƯỜNG

Bộ thiết bị cắt cánh hiện trường

Bộ thiết bị cắt cánh hiện trường

Model S58 - Đáp ứng ASTM D2573;
Hãng sản xuất: Sieu Viet., JSC
Dùng xác định sức chống cắt của đất tại hiện trường. Cung cấp trọn bộ tiêu chuẩn gồm đầu đo 0…200 kP, 6 cần nối chiều dài 500 mm/cần. 3 cánh tiêu chuẩn.
Hotline: Hotline: 091.203.1175 - 091.762.0675
Model S58 - Đáp ứng ASTM D2573;
Hãng sản xuất: Sieu Viet., JSC
Dùng xác định sức chống cắt của đất tại hiện trường. Cung cấp trọn bộ tiêu chuẩn gồm đầu đo 0…200 kP, 6 cần nối chiều dài 500 mm/cần. 3 cánh tiêu chuẩn.
Sản phẩm khác