THÍ NGHIỆM HIỆN TRƯỜNG

Bộ thiết bị thí nghiệm CBR hiện trường

Bộ thiết bị thí nghiệm CBR hiện trường

Model S220 - Đáp ứng ASTM D4429;
Hãng sản xuất: Sieu Viet., JSC
Dùng xác định sức chịu tải CBR hiện trường của nền và móng đường. Cung cấp trọn bộ tiêu chuẩn gồm: Bộ phận tạo chuyển động khả năng chịu tải 5000 Kgf, cung lực 50 KN, 1 piston xuyên dài 100 mm,           1 piston xuyên dài 300 mm,  1 piston xuyên dài 600 mm, 1 piston xuyên dài 1000 mm, 1 gá giữ đồng hồ đo biến dạng, 1 quả gia tải đục lỗ, 1 quả gia tải bán nguyệt, 1 dầm gá đồng hồ đo biến dạng.
Hotline: Hotline: 091.203.1175 - 091.762.0675
Model S220 - Đáp ứng ASTM D4429;
Hãng sản xuất: Sieu Viet., JSC
Dùng xác định sức chịu tải CBR hiện trường của nền và móng đường. Cung cấp trọn bộ tiêu chuẩn gồm: Bộ phận tạo chuyển động khả năng chịu tải 5000 Kgf, cung lực 50 KN, 1 piston xuyên dài 100 mm,           1 piston xuyên dài 300 mm,  1 piston xuyên dài 600 mm, 1 piston xuyên dài 1000 mm, 1 gá giữ đồng hồ đo biến dạng, 1 quả gia tải đục lỗ, 1 quả gia tải bán nguyệt, 1 dầm gá đồng hồ đo biến dạng.
Sản phẩm khác