THÍ NGHIỆM HIỆN TRƯỜNG

Bộ thước 3 m

Bộ thước 3 m

Model B100 - Đáp ứng  22 TCN 16:79;
Hãng sản xuất: Sieu Viet., JSC
Dùng xác định độ bằng phẳng mặt đường. Bộ bao gồm 1 thước 3 m tiêu chuẩn, 1 nêm lớn, 1 nêm nhỏ.
Hotline: Hotline: 091.203.1175 - 091.762.0675
Model B100 - Đáp ứng  22 TCN 16:79;
Hãng sản xuất: Sieu Viet., JSC
Dùng xác định độ bằng phẳng mặt đường. Bộ bao gồm 1 thước 3 m tiêu chuẩn, 1 nêm lớn, 1 nêm nhỏ.
Sản phẩm khác