THIẾT BỊ DÙNG CHUNG

Cân phân tích loại cơ học

Cân phân tích loại cơ học

Model V15
Hãng sản xuất: Ohaus – Mỹ
Khả năng cân 311 g độ đọc được 0,01 g
Hotline: Hotline: 091.203.1175 - 091.762.0675
Model V15
Hãng sản xuất: Ohaus – Mỹ
Khả năng cân 311 g độ đọc được 0,01 g
Sản phẩm khác