THIẾT BỊ DÙNG CHUNG

Cân phân tích loại điện tử

Cân phân tích loại điện tử

Model V75/2
Hãng sản xuất: Ohaus – Mỹ
Khả năng cân 300 g độ đọc được 0,01 g
Hotline: Hotline: 091.203.1175 - 091.762.0675
Model V75/2
Hãng sản xuất: Ohaus – Mỹ
Khả năng cân 300 g độ đọc được 0,01 g
Sản phẩm khác