Dự án đầu tư xây dung đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai

Chủ công trình: Công ty  Cổ phần Cầu 12 CIENCO 1

Hạng mục công việc thực hiện: Thí nghiệm nén tĩnh cọc khoan nhồi Công trình: Gói thầu số 02 - Xây dựng hoàn chỉnh đoạn Km245+200-Km246+500 thuộc dự án đầu tư xây dung đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai

Tên công trình: Thí nghiệm nén tĩnh cọc khoan nhồi Công trình: Gói thầu số 02 - Xây dựng hoàn chỉnh đoạn Km245+200-Km246+500 thuộc dự án đầu tư xây dung đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai