THÍ NGHIỆM CƠ LÝ BÊ TÔNG VÀ HỖN HỢP BÊ TÔNG

Khuôn dầm 15 x 15 x 60 cm

Khuôn dầm 15 x 15 x 60 cm

Model C254/2 - Đáp ứng TCVN 3119:93; ASTM C39; C192; C31; AASHTO T23
Hãng sản xuất: Sieu Viet., JSC
Dùng để chế tạo mẫu bê tông thử uốn. Các khuôn này làm bằng thép.
Hotline: Hotline: 091.203.1175 - 091.762.0675
Model C254/2 - Đáp ứng TCVN 3119:93; ASTM C39; C192; C31; AASHTO T23
Hãng sản xuất: Sieu Viet., JSC
Dùng để chế tạo mẫu bê tông thử uốn. Các khuôn này làm bằng thép.
Sản phẩm khác