THÍ NGHIỆM KIM LOẠI VÀ MỐI HÀN

Máy cắt mẫu thép

Máy cắt mẫu thép

Model C351 –
Hãng sản xuất: Sieu Viet., JSC
Máy thiết kế để cắt tất cả các mẫu thép có đường kính lên đến 100 mm. Nguồn điện 220V, 50Hz.
Hotline: Hotline: 091.203.1175 - 091.762.0675
Model C351 –
Hãng sản xuất: Sieu Viet., JSC
Máy thiết kế để cắt tất cả các mẫu thép có đường kính lên đến 100 mm. Nguồn điện 220V, 50Hz.
Sản phẩm khác