THÍ NGHIỆM ĐẤT TRONG PHÒNG

Máy nén lún tam niên tự động

Máy nén lún tam niên tự động

Model S290/1 - Đáp ứng TCVN 4200:95; ASTM D2435; D4546
Hãng sản xuất: Sieu Viet., JSC
Cho phép xác định đặc tính lún trong một khoảng thời gian nhất định. Mẫu đất thí nghiệm chịu sự tăng tải pháp tuyến và không nở hông. Tải được nâng từ từ và giá trị độ lún được ghi lại bằng phần mềm chuyên dụng thông qua cảm biến đo biến dạng . Máy cung cấp nguyên bộ với hộp mẫu, quả cân gia tải, cảm biến đo biến dạng và phần mềm chuyên dụng.
Hotline: Hotline: 091.203.1175 - 091.762.0675
Model S290/1 - Đáp ứng TCVN 4200:95; ASTM D2435; D4546
Hãng sản xuất: Sieu Viet., JSC
Cho phép xác định đặc tính lún trong một khoảng thời gian nhất định. Mẫu đất thí nghiệm chịu sự tăng tải pháp tuyến và không nở hông. Tải được nâng từ từ và giá trị độ lún được ghi lại bằng phần mềm chuyên dụng thông qua cảm biến đo biến dạng . Máy cung cấp nguyên bộ với hộp mẫu, quả cân gia tải, cảm biến đo biến dạng và phần mềm chuyên dụng.
Sản phẩm khác