THÍ NGHIỆM HIỆN TRƯỜNG

Máy phân tích cọc động (PDA)

Máy phân tích cọc động (PDA)

Model PAK…- Đáp ứng  ASTM D4945-00;
Hãng sản xuất: Pile Dynamics Inc. – Mỹ
Dùng để xác định khả năng chịu tải của cọc thông qua các thông số thu nhập được từ máy.
Hotline: Hotline: 091.203.1175 - 091.762.0675
Model PAK…- Đáp ứng  ASTM D4945-00;
Hãng sản xuất: Pile Dynamics Inc. – Mỹ
Dùng để xác định khả năng chịu tải của cọc thông qua các thông số thu nhập được từ máy.
Sản phẩm khác