THÍ NGHIỆM HIỆN TRƯỜNG

Máy siêu âm cọc khoan nhồi

Máy siêu âm cọc khoan nhồi

Model CHAMP…- Đáp ứng  TCXDVN 358:05;
Hãng sản xuất: Pile Dynamics Inc. – Mỹ
Dùng để xác định chất lượng, tính đồng nhất của bê tông cọc khoan nhồi.
Hotline: Hotline: 091.203.1175 - 091.762.0675
Model CHAMP…- Đáp ứng  TCXDVN 358:05;
Hãng sản xuất: Pile Dynamics Inc. – Mỹ
Dùng để xác định chất lượng, tính đồng nhất của bê tông cọc khoan nhồi.
Sản phẩm khác