THÍ NGHIỆM HIỆN TRƯỜNG

Máy xác định tính nguyên vẹn của cọc (PIT)

Máy xác định tính nguyên vẹn của cọc (PIT)

Model PIT - FV…- Đáp ứng  TCXDVN 359:05;
Hãng sản xuất: Pile Dynamics Inc. – Mỹ
Dùng để xác định khả năng chịu tải của cọc thông qua các thông số thu nhập được từ máy.
Hotline: Hotline: 091.203.1175 - 091.762.0675
Model PIT - FV…- Đáp ứng  TCXDVN 359:05;
Hãng sản xuất: Pile Dynamics Inc. – Mỹ
Dùng để xác định khả năng chịu tải của cọc thông qua các thông số thu nhập được từ máy.
Sản phẩm khác