THÍ NGHIỆM ĐẤT TRONG PHÒNG

Tỷ trọng kế loại ASTM 151 H

Tỷ trọng kế loại ASTM 151 H

Model V172 - Đáp ứng TCVN 4198:95; AASHTO T88
Hãng sản xuất: Sieu Viet., JSC
Dùng để xác định tỷ trọng trong thí nghiệm thành phần hạt của đất.
--------------------------------------------------------------------------------------------------

Hotline: Hotline: 091.203.1175 - 091.762.0675
Model V172 - Đáp ứng TCVN 4198:95; AASHTO T88
Hãng sản xuất: Sieu Viet., JSC
Dùng để xác định tỷ trọng trong thí nghiệm thành phần hạt của đất.
--------------------------------------------------------------------------------------------------
Sản phẩm khác