Xây dựng đường, đoạn tuyến từ Xuân La đến Bưởi

 
Chủ công trình: Công ty cổ phần Xây dựng Du lịch Thương mại Hải Nam
Hạng mục công việc thực hiện: Thí nghiệm kiểm tra chất lượng công trình
Tên công trình: Thí nghiệm VLXD và kiểm tra chất lượng vật liệu và chất lượng công trình: Gói thầu số 01b/HP2-XL (RCCP 1b) Xây dựng đường, đoạn tuyến từ Xuân La đến Bưởi