Xây dựng đường, vỉa hè, hệ thống thoát nước, cây xanh, chiếu sáng, tuy nen kỹ thuật đoạn Nhật Tân - Xuân La

 
Chủ công trình: Công ty Cổ phần Sông Hồng số 8
Hạng mục công việc thực hiện: Thí nghiệm kiểm tra chất lượng các hạng mục công trình: Gói thầu số 01a/HP2-XL (RCCP 1a) - Dự án phát triển giao thông đô thị Hà Nội
Tên công trình: Thí nghiệm VLXD và kiểm tra chất lượng Công trình: Gói thầu số 01a/HP2-XL (RCCP 1a) - Xây dựng đường, vỉa hè, hệ thống thoát nước, cây xanh, chiếu sáng, tuy nen kỹ thuật đoạn Nhật Tân - Xuân La ( Km 0+429 – Km2+200)