THÍ NGHIỆM CƠ LÝ BÊ TÔNG VÀ HỖN HỢP BÊ TÔNG

Bàn rung tạo mẫu

Bàn rung tạo mẫu

Model C247/2 - Đáp ứng TCVN 3109:93;
Hãng sản xuất: Sieu Viet., JSC
Dùng để chế tạo mẫu bê tông,  xác định độ tách nước tách vữa của bê tông nặng. 
Hotline: Hotline: 091.203.1175 - 091.762.0675
Model C247/2 - Đáp ứng TCVN 3109:93;
Hãng sản xuất: Sieu Viet., JSC
Dùng để chế tạo mẫu bê tông,  xác định độ tách nước tách vữa của bê tông nặng. 
Sản phẩm khác