Lĩnh vực hoạt động

THÍ NGHIỆM KIỂM TRA, KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG CÁC CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG:

THÍ NGHIỆM KIỂM TRA, KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG CÁC CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG:

Để xác định đặc tính độ cứng tương đối cao su lưu hoá hoặc Để xác định đặc tính độ cứng tương đối cao su lưu hoá hoặ

TƯ VẤN THÀNH LẬP PHÒNG THÍ NGHIỆM LAS-XD

TƯ VẤN THÀNH LẬP PHÒNG THÍ NGHIỆM LAS-XD

Để xác định đặc tính độ cứng tương đối cao su lưu hoá hoặc Để xác định đặc tính độ cứng tương đối cao su lưu hoá hoặ

CHẾ TẠO VÀ KINH DOANH THIẾT BỊ THÍ NGHIỆM NGHÀNH XÂY DỰNG

CHẾ TẠO VÀ KINH DOANH THIẾT BỊ THÍ NGHIỆM NGHÀNH XÂY DỰNG

Để xác định đặc tính độ cứng tương đối cao su lưu hoá hoặc Để xác định đặc tính độ cứng tương đối cao su lưu hoá hoặ

Sản phẩm đặc trưng

Máy nén lún tam niên

Máy nén lún tam niên

Máy mài mòn Los Angeles

Máy mài mòn Los Angeles

Máy dằn

Máy dằn

Máy chiết suất li tâm

Máy chiết suất li tâm

Chày đầm nén Proctor tiêu chuẩn

Chày đầm nén Proctor tiêu chuẩn

Bể điều nhiệt

Bể điều nhiệt

Bàn dằn quay tay

Bàn dằn quay tay

Dụng cụ Vicat

Dụng cụ Vicat

Tin tức nổi bật

Phản hồi cho chúng tôi