THÍ NGHIỆM ĐẤT TRONG PHÒNG

Máy nén lún tam niên

Máy nén lún tam niên

Model S290 - Đáp ứng TCVN 4200:95; ASTM D2435; D4546
Hãng sản xuất: Sieu Viet., JSC
Cho phép xác định đặc tính lún trong một khoảng thời gian nhất định. Mẫu đất thí nghiệm chịu sự tăng tải pháp tuyến và không nở hông. Tải được nâng từ từ và giá trị độ lún được đọc trên đồng hồ đo. Máy cung cấp nguyên bộ với hộp mẫu, quả cân gia tải và đồng hồ đo.
Hotline: Hotline: 091.203.1175 - 091.762.0675
Model S290 - Đáp ứng TCVN 4200:95; ASTM D2435; D4546
Hãng sản xuất: Sieu Viet., JSC
Cho phép xác định đặc tính lún trong một khoảng thời gian nhất định. Mẫu đất thí nghiệm chịu sự tăng tải pháp tuyến và không nở hông. Tải được nâng từ từ và giá trị độ lún được đọc trên đồng hồ đo. Máy cung cấp nguyên bộ với hộp mẫu, quả cân gia tải và đồng hồ đo.
Sản phẩm khác