Danh sách đối tác

Công ty TNHH Keangnam Enterprises., Ltd

Công ty TNHH Kỹ Thuật và Xây dựng NamKwang

Công ty CP CIENCO 5

Công ty CP Công trình giao thông Sông Đà.

Công ty CP thương mại Hoàng Ngân

Công ty CP Sông Hồng số 8

Công ty TNHH CAVICO Việt Nam

Công ty CP đầu tư xây dựng và thương mại 886

Công ty CP Xây Dựng và Thương Mại 299

Công ty TNHH Công nghiệp nặng Doosan Việt Nam

Công ty CP xây dựng và thương mại Ngọc Minh - UDIC

Công ty CP Cầu 5 Thăng Long

Công ty CP Cầu 12 CIENCO 1

Công ty TNHH Xây dựng và Kỹ thuật POSCO

Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Linh Giang

Danh sách khách hàng

1 Công ty Cp xây dựng dịch vụ và thương mại 68
2 Công ty Cp Đầu tư, XD và thương mại Thủy Phát
3 Công ty CP XDCTGT Việt Lào
4 Công ty CP đầu tư xây dựng và thương mại 886
5 Công ty CP thương mại Hoàng Ngân
6 Công ty CP đầu tư và xây dựng công trình 134
7 Công ty TNHH CAVICO Việt Nam
8 Công ty CP XDGT Phú Thọ
9 Công ty Cầu 14 – CIENCO 1
10 Công ty CP tư vấn ĐTXD giao thông Cao Bằng
11 Công ty CP xây dựng Hương Sơn – Vĩnh Phúc
12 Công ty CP tư vấn XDGT 8– CIENCO 8
13 Công ty TNHH CAVICO Việt Nam
14 Chi nhánh Hà Nội – Công ty CP Công trình giao thông Sông Đà.
15 Công ty CP giao thông công chính Hà Nội.
16 Công ty CP đầu tư PT và XD giao thông 208
17 Công ty TNHH Kim Long
18 Công ty CP xây dựng công nghiệp
19 Công ty TNHH XTL
20 Công ty CP Xây Dựng và Thương Mại 299
21 Công ty Xây Dựng và Phát triển Nhà Mê Linh
22 Công ty TNHH Thành Hưng
23 Công ty CP Xây Dựng  và Thương Mại Phú Thịnh
24 Công ty CP Tư vấn Giám sát và Đầu Tư, Xây Dựng 117
25 Công ty TNHH Kỹ Thuật và Xây dựng NamKwang
26 Công ty TNHH Keangnam Enterprises., Ltd
27 Liên danh Namkwang - Sampyo
28 Công ty TNHH Công nghiệp nặng Doosan Việt Nam
  29 Xí nghiệp cầu 17 - CIENCO 1
30 Công ty CP Sông hồng Đại Phát
31 Công ty CP đầu tư xây dựng Linh Giang
32 Công ty CP Đầu tư xây dựng và Phát triến Nông thôn
33 Công ty CP Đầu tư Xây dựng và Ngoạị thương Việt Nam
34 Công ty CP Sông Hồng số 8
35 Công ty CP xây dựng và thương mại Ngọc Minh - UDIC
36 Công ty CP Xây dựng Du lịch Thương mại Hải Nam
37 Công ty CP Cầu 5 Thăng Long
38 Công ty  CP Cầu 12 CIENCO 1
39 Công ty CP Xây dựng số 19 Thăng Long
40 Công ty CP Cầu 3 Thăng Long
41 Công ty xây dựng và phát triển công nghệ Thăng Long
42 Công ty TNHH Xây dựng và Kỹ thuật POSCO
43 Công ty CP Tập đoàn quốc tế Đông Á
44 Công ty CP phát triển xây dựng và thương mại Thuận An