THÍ NGHIỆM ĐẤT TRONG PHÒNG

Chày đầm nén Proctor tiêu chuẩn

Chày đầm nén Proctor tiêu chuẩn

Model S187 - Đáp ứng TCVN 4201:95; ASTM D558; D559; D560; D698; D1557; AASHTO T99; T134; T135; T136; T180
Hãng sản xuất: Sieu Viet., JSC
Dùng xác định mối quan hệ giữa độ ẩm và độ chặt của đất đầm nén. Làm bằng thép.
Hotline: Hotline: 091.203.1175 - 091.762.0675
Sản phẩm khác