THÍ NGHIỆM CƠ LÝ XI MĂNG

Dụng cụ Vicat

Dụng cụ Vicat

Model E55 - Đáp ứng TCVN 6017:95; ASTM C91; AASHTO T131
Hãng sản xuất: Sieu Viet., JSC
Dùng để xác định lượng nước tiêu chuẩn và thời gian ninh kết của xi măng. Chế tạo bằng thép đặc biệt, khối lượng phần trượt 300g, chiều cao rơi tối đa 70 mm. Kim lớn F10 mm. Kim nhỏ F1 mm. Kim hình côn tiêu chuẩn
Hotline: Hotline: 091.203.1175 - 091.762.0675
Model E55 - Đáp ứng TCVN 6017:95; ASTM C91; AASHTO T131
Hãng sản xuất: Sieu Viet., JSC
Dùng để xác định lượng nước tiêu chuẩn và thời gian ninh kết của xi măng. Chế tạo bằng thép đặc biệt, khối lượng phần trượt 300g, chiều cao rơi tối đa 70 mm. Kim lớn F10 mm. Kim nhỏ F1 mm. Kim hình côn tiêu chuẩn
Sản phẩm khác