THÍ NGHIỆM CƠ LÝ XI MĂNG

Máy dằn

Máy dằn

Model E87 - Đáp ứng ASTM C230
Hãng sản xuất: Sieu Viet., JSC
Dùng để xác định độ dẻo của vữa xi măng. Khối lượng phần rung 3,45 kg. Độ cao rơi 10 mm.
Hotline: Hotline: 091.203.1175 - 091.762.0675
Model E87 - Đáp ứng ASTM C230
Hãng sản xuất: Sieu Viet., JSC
Dùng để xác định độ dẻo của vữa xi măng. Khối lượng phần rung 3,45 kg. Độ cao rơi 10 mm.
Sản phẩm khác