THÍ NGHIỆM CƠ LÝ XI MĂNG

Bể điều nhiệt

Bể điều nhiệt

Model E137 - Đáp ứng TCVN 6017:95
Hãng sản xuất: Sieu Viet., JSC
Dùng bảo dưỡng mẫu xi măng và thử độ ổn định thể tích của xi măng. Tự động điều khiển nhiệt độ 0…100oC, điều chỉnh được. Độ chính xác nhiệt độ ±1 oC. Thể tích 31 lít. Nguồn điện 220V, 50 Hz.
Hotline: Hotline: 091.203.1175 - 091.762.0675
Model E137 - Đáp ứng TCVN 6017:95
Hãng sản xuất: Sieu Viet., JSC
Dùng bảo dưỡng mẫu xi măng và thử độ ổn định thể tích của xi măng. Tự động điều khiển nhiệt độ 0…100oC, điều chỉnh được. Độ chính xác nhiệt độ ±1 oC. Thể tích 31 lít. Nguồn điện 220V, 50 Hz.
Sản phẩm khác