THÍ NGHIỆM CỐT LIỆU CHO BÊ TÔNG VÀ VỮA

Bình dung trọng 1  2 3 5 7 10 14 15 28 30 lít

Bình dung trọng 1 2 3 5 7 10 14 15 28 30 lít

Model C200 - Đáp ứng TCVN 7572:06; ASTM C138
Hãng sản xuất: Sieu Viet., JSC
Dùng xác định dung trọng của cốt liệu nhỏ, lớn. Làm bằng thép tiêu chuẩn.
Hotline: Hotline: 091.203.1175 - 091.762.0675
Model C200 - Đáp ứng TCVN 7572:06; ASTM C138
Hãng sản xuất: Sieu Viet., JSC
Dùng xác định dung trọng của cốt liệu nhỏ, lớn. Làm bằng thép tiêu chuẩn.
Sản phẩm khác