THÍ NGHIỆM CƠ LÝ XI MĂNG

Bình khối lượng riêng

Bình khối lượng riêng

Model E14 - Đáp ứng TCVN 4030:85; ASTM C188; AASHTO T133
Hãng sản xuất: Trung Quốc
Dùng để xác định khối lượng riêng của xi măng. Bình làm bằng thủy tinh chất lượng cao, chịu nhiệt đến 300 oC
Hotline: Hotline: 091.203.1175 - 091.762.0675
Model E14 - Đáp ứng TCVN 4030:85; ASTM C188; AASHTO T133
Hãng sản xuất: Trung Quốc
Dùng để xác định khối lượng riêng của xi măng. Bình làm bằng thủy tinh chất lượng cao, chịu nhiệt đến 300 oC
Sản phẩm khác