THÍ NGHIỆM HIỆN TRƯỜNG

Bộ cần Benkenman

Bộ cần Benkenman

Model B100 - Đáp ứng  AASHTO T256;
Hãng sản xuất: Sieu Viet., JSC
Dùng xác định mô đun đàn hồi của kết cấu nền mặt đường. Cung cấp trọn bộ tiêu chuẩn gồm: 1 cần Benkenman tiêu chuẩn tỷ lệ 2:1, 1 đồng hồ đo biến dạng.
Hotline: Hotline: 091.203.1175 - 091.762.0675
Model B100 - Đáp ứng  AASHTO T256;
Hãng sản xuất: Sieu Viet., JSC
Dùng xác định mô đun đàn hồi của kết cấu nền mặt đường. Cung cấp trọn bộ tiêu chuẩn gồm: 1 cần Benkenman tiêu chuẩn tỷ lệ 2:1, 1 đồng hồ đo biến dạng.
Sản phẩm khác