THÍ NGHIỆM CƠ LÝ BÊ TÔNG VÀ HỖN HỢP BÊ TÔNG

Bộ côn thử độ sụt

Bộ côn thử độ sụt

Model C182 - Đáp ứng TCVN 3106:93; ASTM C143; AASHTO T119
Hãng sản xuất: Sieu Viet., JSC
Bộ bao gồm côn đường 100 và 200 x cao 300 mm tấm đế, thanh đầm F16 x 600 mm, thước thép và ca xúc.
Hotline: Hotline: 091.203.1175 - 091.762.0675
Model C182 - Đáp ứng TCVN 3106:93; ASTM C143; AASHTO T119
Hãng sản xuất: Sieu Viet., JSC
Bộ bao gồm côn đường 100 và 200 x cao 300 mm tấm đế, thanh đầm F16 x 600 mm, thước thép và ca xúc.
Sản phẩm khác