THÍ NGHIỆM CƠ LÝ XI MĂNG

Bộ gá thử nén

Bộ gá thử nén

Model E171 - Đáp ứng TCVN 6016:95; ASTM C348
Hãng sản xuất: Sieu Viet., JSC
Dùng cho thí nghiệm nén mẫu xi măng từ khuôn 40 x 40 x 160 mm. Kích thước tấm trên và tấm dưới 40 mm. Khoảng cách hai tấm nén 50 mm
Hotline: Hotline: 091.203.1175 - 091.762.0675
Model E171 - Đáp ứng TCVN 6016:95; ASTM C348
Hãng sản xuất: Sieu Viet., JSC
Dùng cho thí nghiệm nén mẫu xi măng từ khuôn 40 x 40 x 160 mm. Kích thước tấm trên và tấm dưới 40 mm. Khoảng cách hai tấm nén 50 mm
Sản phẩm khác