THÍ NGHIỆM CƠ LÝ XI MĂNG

Bộ gá thử uốn

Bộ gá thử uốn

Model E171 - Đáp ứng TCVN 6016:95; ASTM C348
Hãng sản xuất: Sieu Viet., JSC
Dùng cho thí nghiệm nén mẫu xi măng từ khuôn 40 x 40 x 160 mm. Khoảng cách giữa hai gối uốn dưới là 100 mm.
Hotline: Hotline: 091.203.1175 - 091.762.0675
Model E171 - Đáp ứng TCVN 6016:95; ASTM C348
Hãng sản xuất: Sieu Viet., JSC
Dùng cho thí nghiệm nén mẫu xi măng từ khuôn 40 x 40 x 160 mm. Khoảng cách giữa hai gối uốn dưới là 100 mm.
Sản phẩm khác