THÍ NGHIỆM CỐT LIỆU CHO BÊ TÔNG VÀ VỮA

Bộ khuôn nén dập trong xi lanh 150 mm

Bộ khuôn nén dập trong xi lanh 150 mm

Model E82 - Đáp ứng TCVN 7572:06;
Hãng sản xuất: Sieu Viet., JSC
Dùng xác định hàm lượng nén dập trong xi lanh sử dụng cho đá có kích thước lớn nhất 9.5 mm -  12.5 mm. Làm bằng thép tiêu chuẩn.
Hotline: Hotline: 091.203.1175 - 091.762.0675
Model E82 - Đáp ứng TCVN 7572:06;
Hãng sản xuất: Sieu Viet., JSC
Dùng xác định hàm lượng nén dập trong xi lanh sử dụng cho đá có kích thước lớn nhất 9.5 mm -  12.5 mm. Làm bằng thép tiêu chuẩn.
Sản phẩm khác