THÍ NGHIỆM CỐT LIỆU CHO BÊ TÔNG VÀ VỮA

Bộ khuôn nén dập trong xi lanh 75 mm

Bộ khuôn nén dập trong xi lanh 75 mm

Model E83 - Đáp ứng TCVN 7572:06;
Hãng sản xuất: Sieu Viet., JSC
Dùng xác định hàm lượng nén dập trong xi lanh sử dụng cho đá có kích thước lớn nhất 9.5 mm. Làm bằng thép tiêu chuẩn.
Hotline: Hotline: 091.203.1175 - 091.762.0675
Model E83 - Đáp ứng TCVN 7572:06;
Hãng sản xuất: Sieu Viet., JSC
Dùng xác định hàm lượng nén dập trong xi lanh sử dụng cho đá có kích thước lớn nhất 9.5 mm. Làm bằng thép tiêu chuẩn.
Sản phẩm khác