THIẾT BỊ DÙNG CHUNG

Bộ sàng tiêu chuẩn

Bộ sàng tiêu chuẩn

Model AS52/…- Đáp ứng  các TCVN, TCN, TCXD về các thí nghiệm thành phần hạt; ASTM C136; AASHTO T27;
Hãng sản xuất: Italia
Dùng để xác định thành phần hạt và độ mịn của tất cả các loại vật liệu.
Hotline: Hotline: 091.203.1175 - 091.762.0675
Model AS52/…- Đáp ứng  các TCVN, TCN, TCXD về các thí nghiệm thành phần hạt; ASTM C136; AASHTO T27;
Hãng sản xuất: Italia
Dùng để xác định thành phần hạt và độ mịn của tất cả các loại vật liệu.
Sản phẩm khác