THÍ NGHIỆM HIỆN TRƯỜNG

Bộ thiết bị thí nghiệm xuyên động (DCP)

Bộ thiết bị thí nghiệm xuyên động (DCP)

Model S220/5 - Đáp ứng ASTM D1586;
Hãng sản xuất: Sieu Viet., JSC
Dùng xác định sức chịu tải CBR hiện trường của đất nền.
Hotline: Hotline: 091.203.1175 - 091.762.0675
Model S220/5 - Đáp ứng ASTM D1586;
Hãng sản xuất: Sieu Viet., JSC
Dùng xác định sức chịu tải CBR hiện trường của đất nền.
Sản phẩm khác