THÍ NGHIỆM ĐẤT TRONG PHÒNG

Bộ xác định giới hạn chảy Casagrande

Bộ xác định giới hạn chảy Casagrande

Model S170 - Đáp ứng TCVN 4197:95; ASTM D4318; AASHTO T89
Hãng sản xuất: Sieu Viet., JSC
Dùng xác định giới hạn chảy của đất. Bộ quay tay gồm Cốc đập, dao khía rãnh, dao tạo rãnh, chuẩn độ cao rơi và bộ đếm số lần đập.
Hotline: Hotline: 091.203.1175 - 091.762.0675
Model S170 - Đáp ứng TCVN 4197:95; ASTM D4318; AASHTO T89
Hãng sản xuất: Sieu Viet., JSC
Dùng xác định giới hạn chảy của đất. Bộ quay tay gồm Cốc đập, dao khía rãnh, dao tạo rãnh, chuẩn độ cao rơi và bộ đếm số lần đập.
Sản phẩm khác