THÍ NGHIỆM ĐẤT TRONG PHÒNG

Bộ xác định giới hạn co ngót của đất

Bộ xác định giới hạn co ngót của đất

Model S175 - Đáp ứng ASTM D427; AASHTO T92
Hãng sản xuất: Sieu Viet., JSC
Dùng xác định giới hạn co ngót của đất
Hotline: Hotline: 091.203.1175 - 091.762.0675
Model S175 - Đáp ứng ASTM D427; AASHTO T92
Hãng sản xuất: Sieu Viet., JSC
Dùng xác định giới hạn co ngót của đất
Sản phẩm khác