THÍ NGHIỆM ĐẤT TRONG PHÒNG

Bộ xác định giới hạn dẻo

Bộ xác định giới hạn dẻo

Model S178 - Đáp ứng TCVN 4197:95; ASTM D4318; AASHTO T90
Hãng sản xuất: Sieu Viet., JSC
Dùng xác định giới hạn dẻo của đất. Bộ bao gồm kính nhám, hộp nhôm, bát trộn mẫu, dao trộn mẫu.
Hotline: Hotline: 091.203.1175 - 091.762.0675
Model S178 - Đáp ứng TCVN 4197:95; ASTM D4318; AASHTO T90
Hãng sản xuất: Sieu Viet., JSC
Dùng xác định giới hạn dẻo của đất. Bộ bao gồm kính nhám, hộp nhôm, bát trộn mẫu, dao trộn mẫu.
Sản phẩm khác