THIẾT BỊ DÙNG CHUNG

Cân kỹ thuật loại điện tử

Cân kỹ thuật loại điện tử

Model V79/2
Hãng sản xuất: Ohaus – Mỹ
Khả năng cân 6500 g độ đọc được 0,1 g
Hotline: Hotline: 091.203.1175 - 091.762.0675
Model V79/2
Hãng sản xuất: Ohaus – Mỹ
Khả năng cân 6500 g độ đọc được 0,1 g
Sản phẩm khác