THÍ NGHIỆM ĐẤT TRONG PHÒNG

Cối đầm nén Proctor cải tiến

Cối đầm nén Proctor cải tiến

Model S186 - Đáp ứng TCVN 4201:95; ASTM D558; D559; D560; D698; D1557; AASHTO T99; T134; T135; T136; T180
Hãng sản xuất: Sieu Viet., JSC
Dùng xác định mối quan hệ giữa độ ẩm và độ chặt của đất đầm nén. Làm bằng thép, gồm thân khuôn, cổ và đế.
Hotline: Hotline: 091.203.1175 - 091.762.0675
Model S186 - Đáp ứng TCVN 4201:95; ASTM D558; D559; D560; D698; D1557; AASHTO T99; T134; T135; T136; T180
Hãng sản xuất: Sieu Viet., JSC
Dùng xác định mối quan hệ giữa độ ẩm và độ chặt của đất đầm nén. Làm bằng thép, gồm thân khuôn, cổ và đế.
Sản phẩm khác