Cung cấp thiết bị và thành lập phòng thí nghiệm chuyên nghành xây dựng LAS-XD

 

Chủ công trình:

Công ty TNHH XTL

Hạng mục công việc thực hiện:
Cung cấp thiết bị

Tên công trình:
Cung cấp thiết bị và thành lập phòng thí nghiệm chuyên nghành xây dựng LAS-XD