THÍ NGHIỆM ĐẤT TRONG PHÒNG

Đĩa thấm trong khuôn CBR

Đĩa thấm trong khuôn CBR

Model S200/4 - Đáp ứng 22 TCN 3321:06; ASTM D1883; AASHTO T193
Hãng sản xuất: Sieu Viet., JSC
Khuôn làm bằng thép tiêu chuẩn.
Hotline: Hotline: 091.203.1175 - 091.762.0675
Model S200/4 - Đáp ứng 22 TCN 3321:06; ASTM D1883; AASHTO T193
Hãng sản xuất: Sieu Viet., JSC
Khuôn làm bằng thép tiêu chuẩn.
Sản phẩm khác