Dự án Thủy điện DAKSIN 1

Dự án Thủy điện DAKSIN 1Đơn vị thí nghiệm: CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU VÀ KIỂM ĐỊNH SIÊU VIỆT

Địa điểm dự án: xã Đăk Sin, Huyện Đẵk R’lấp, tỉnh Đăk Nông

Công suất lắp máy: 14,2MW x 2;

Hình thức hợp đồng: EPC

Đơn vị thi công: Liên danh CAVICO- SDCC- COMA do Công ty TNHH CAVICO VN làm đại diện Liên danh

Phạm vi công việc của COMA: Thiết kế, cung cấp thiết bị, dịch vụ kỹ thuật, thi công lắp đặt thiết bị cơ khí thủy công, thiết bị cơ điện cho dự án

Công việc quan trong trước khi thi công công trình đó là:
- Thí nghiệm kiểm soát chất lượng thông thường.

- Thí nghiệm kiểm tra chất lượng cọc của toàn bộ mố và trụ cầu.

Bên dưới là một số hình ảnh thi công công trình: