THÍ NGHIỆM CƠ LÝ BÊ TÔNG VÀ HỖN HỢP BÊ TÔNG

Khuôn 200 x 200 x 200 mm

Khuôn 200 x 200 x 200 mm

Model C247/2 - Đáp ứng TCVN 3109:93; ASTM C39; C192; C31; AASHTO T23
Hãng sản xuất: Sieu Viet., JSC
Dùng để chế tạo mẫu bê tông xác định độ tách nước tách vữa của bê tông nặng. Các khuôn này làm bằng thép.
Hotline: Hotline: 091.203.1175 - 091.762.0675
Model C247/2 - Đáp ứng TCVN 3109:93; ASTM C39; C192; C31; AASHTO T23
Hãng sản xuất: Sieu Viet., JSC
Dùng để chế tạo mẫu bê tông xác định độ tách nước tách vữa của bê tông nặng. Các khuôn này làm bằng thép.
Sản phẩm khác