THÍ NGHIỆM CƠ LÝ XI MĂNG

Khuôn 40 x 40 x 160 mm

Khuôn 40 x 40 x 160 mm

Model E105 - Đáp ứng TCVN 6016:95; ASTM C348
Hãng sản xuất: Sieu Viet., JSC
Dùng chế tạo mẫu thí nghiệm nén và uốn của xi măng. Khuôn được làm bằng thép có cường độ cao, độ cứng đạt 60 HRC
Hotline: Hotline: 091.203.1175 - 091.762.0675
Model E105 - Đáp ứng TCVN 6016:95; ASTM C348
Hãng sản xuất: Sieu Viet., JSC
Dùng chế tạo mẫu thí nghiệm nén và uốn của xi măng. Khuôn được làm bằng thép có cường độ cao, độ cứng đạt 60 HRC
Sản phẩm khác