THÍ NGHIỆM ĐẤT TRONG PHÒNG

Khuôn đúc mẫu xác định giới hạn co ngót của đất

Khuôn đúc mẫu xác định giới hạn co ngót của đất

Model S176 - Đáp ứng ASTM D427; AASHTO T92
Hãng sản xuất: Sieu Viet., JSC
Dùng đúc mẫu xác định giới hạn co ngót của đất. 
Hotline: Hotline: 091.203.1175 - 091.762.0675
Model S176 - Đáp ứng ASTM D427; AASHTO T92
Hãng sản xuất: Sieu Viet., JSC
Dùng đúc mẫu xác định giới hạn co ngót của đất. 
Sản phẩm khác