THÍ NGHIỆM CƠ LÝ BÊ TÔNG VÀ HỖN HỢP BÊ TÔNG

Khuôn hình trụ 15 x 30 cm

Khuôn hình trụ 15 x 30 cm

Model C258/2 - Đáp ứng TCVN 3118:93; ASTM C39; C192; C31; AASHTO T23
Hãng sản xuất: Sieu Viet., JSC
Dùng để chế tạo mẫu bê tông thử nén. Các khuôn này làm bằng thép.
Hotline: Hotline: 091.203.1175 - 091.762.0675
Model C258/2 - Đáp ứng TCVN 3118:93; ASTM C39; C192; C31; AASHTO T23
Hãng sản xuất: Sieu Viet., JSC
Dùng để chế tạo mẫu bê tông thử nén. Các khuôn này làm bằng thép.
Sản phẩm khác