THÍ NGHIỆM CƠ LÝ XI MĂNG

Khuôn Lơ Satơlie

Khuôn Lơ Satơlie

Model E66 - Đáp ứng TCVN 6017:95
Hãng sản xuất: Trung Quốc
Dùng để xác định độ ổn định thể tích của xi măng. Độ giãn lớn nhất với quả nặng 300g : ≤ ± 2,5 mm. Khoảng cách bình thường giữa hai lưỡi 10mm.
Hotline: Hotline: 091.203.1175 - 091.762.0675
Model E66 - Đáp ứng TCVN 6017:95
Hãng sản xuất: Trung Quốc
Dùng để xác định độ ổn định thể tích của xi măng. Độ giãn lớn nhất với quả nặng 300g : ≤ ± 2,5 mm. Khoảng cách bình thường giữa hai lưỡi 10mm.
Sản phẩm khác