THÍ NGHIỆM ĐẤT TRONG PHÒNG

Máy cắt phẳng 2 tốc độ tự động

Máy cắt phẳng 2 tốc độ tự động

Model S280 - Đáp ứng TCVN 4199:95; ASTM D3080;
Hãng sản xuất: Sieu Viet., JSC
Dùng xác định độ kháng cắt của tất cả các loại mẫu đất, cả mẫu cố kết và thoát nước, mẫu nguyên dạng và mẫu chế bị. Máy cung cấp với hộp mẫu, cảm biến lực, cảm biến đo biến dạng, phần mềm chuyên dụng, quả cân gia tải và đồng hồ đo, . Nguồn điện 220V, 50Hz.
Hotline: Hotline: 091.203.1175 - 091.762.0675
Model S280 - Đáp ứng TCVN 4199:95; ASTM D3080;
Hãng sản xuất: Sieu Viet., JSC
Dùng xác định độ kháng cắt của tất cả các loại mẫu đất, cả mẫu cố kết và thoát nước, mẫu nguyên dạng và mẫu chế bị. Máy cung cấp với hộp mẫu, cảm biến lực, cảm biến đo biến dạng, phần mềm chuyên dụng, quả cân gia tải và đồng hồ đo, . Nguồn điện 220V, 50Hz.
Sản phẩm khác