THÍ NGHIỆM ĐẤT TRONG PHÒNG

Máy đầm nén CBR-Proctor

Máy đầm nén CBR-Proctor

Model S196 - Đáp ứng 22 TCN 3321:06; ASTM D1883; AASHTO T99; T180
Hãng sản xuất: Sieu Viet., JSC
Dùng để đầm nén mẫu khô hoặc mẫu ướt của vật liệu nền móng. Máy bao gồm động cơ điện, hệ thống nâng chày đầm, hệ thông quay khuôn và bộ đếm tự động. Kích thước mẫu F100 và 152 mm. Khối lượng chày 2,5 kg và 4,5 kg. Chiều cao rơi của chày 305 và 457 mm. Cài đặt số chày đầm 1…99. Nguồn điện 220V, 50Hz.
Hotline: Hotline: 091.203.1175 - 091.762.0675
Model S196 - Đáp ứng 22 TCN 3321:06; ASTM D1883; AASHTO T99; T180
Hãng sản xuất: Sieu Viet., JSC
Dùng để đầm nén mẫu khô hoặc mẫu ướt của vật liệu nền móng. Máy bao gồm động cơ điện, hệ thống nâng chày đầm, hệ thông quay khuôn và bộ đếm tự động. Kích thước mẫu F100 và 152 mm. Khối lượng chày 2,5 kg và 4,5 kg. Chiều cao rơi của chày 305 và 457 mm. Cài đặt số chày đầm 1…99. Nguồn điện 220V, 50Hz.
Sản phẩm khác